Jälleen yksi luento ravinnosta

Laillistettu ravitsemusterapeutti Anette Palssa, joka toimii Suomen Terveystalon johtavana ravitsemusterapeuttina, piti tunnin pituisen luennon ravinnosta Helsingin neurokeskuksessa Arabianrannassa. Luento piti sisällään perustietoa ravinnosta tulehduksen ehkäisyn näkökulmasta. Pääajatuksena oli se, että lähes kaikkien merkittävien kroonisten tautien takana on matala-asteinen tulehdus. Näin ollen ruokavaliota voidaan tarkastella sen perusteella, miten ravintoaineet pitävät elimistöä tilassa, joka ei altistaisi tulehduksille.

Yhden uuden asian opin luennolla: chia-siemenet voi korvata kypsällä kaurarouheella (esimerkiksi Hirvelän) ja psylliumin pellavansiemerouheella!Huom. tämä vinkkinä vain kuidun saannin näkökulmasta.

Anette totesikin luennon aikana, että suuria muutoksia ravitsemussuosituksissa ei viimeisen 20 vuoden aikana ole ilmennyt.

Big Five- teoria: Avoimuus uusille asioille persoonallisuuden piirteenä

Persoonallisuuden kuvaamiseen on olemassa erilaisia persoonallisuusteorioita, kuten suurta suosiota saanut Big Five- teoria. Avoimuus uusille asioille on tärkeä Big Five- teorian persoonallisuuden piirre tutkia, sillä se on tutkimuksessa yhdistetty moneen positiiviseen asiaan kuten luovuuteen ja yleiseen tyytyväisyyteen yksilön omaan elämään. Mielenkiintoista ja tärkeää  on myös tutkia, voiko avoimuutta uusille asioille itse harjoitella pyrittäessä mahdollisimman rikkaaseen ja mielekkääseen elämään.

Ihmiset, joilla korostuu piirre olla avoimia uusilla asioille, on taipumus olla myöntyväinen uusille ideoille, ajatuksille ja epätavanomaisille näkökulmille. He mukautuvat uusiin ympäristöihin ja tutkivat uusien ideoiden mahdollisuuksia. Heillä on myös taipumus käsitellä ulkopuolista informaatioita ja mukauttaa omia uskomuksiaan (Shane ym. 2010, 293). Uusille asioille avoimet ihmiset ovat usein herkkiä taiteelle ja kauneudelle. He myös kokevat laajalla skaalalla tunteita. Uusille asioille avoimet ihmiset ovat herkkiä sisäisille ja ulkoisille ärsykkeille ja näin ollen havaitsevat maailmaa muita enemmän (McCrea 2007, 6). Avoimuus uusille asioille on myös koettu olevan niin lähellä älyä, että niitä käytetään joskus yhdessä Avoimuus/Äly- terminä (engl. Openness/Intellect, “O/I”) (DeYoung ym. 2014, 46).

Miksi toiset ihmiset sitten ovat luonnostaan avoimempia uusille kokemuksille kuin toiset? Jotkin persoonallisuuden piirteet periytyvät ja tästä on myös empiiristä näyttöä tutkimuksista mm. kaksosilla (Mahoney 2011, 52). Tutkimuksissa on havaittu, että avoimuus uusille asioille on osittain geneettistä. Aihealueen tutkimus on osoittanut, että 45-61 prosenttia eroavaisuuksista ihmisten välillä uusille asioille avoimuudessa olisi geeneistä riippuvaa. Geenien vaikutus koostuu usean eri geenin, kuten eri DRD4-geenin ja COMT-geenin, pienestä vaikutuksesta eikä niinkään yhden geenin vaikutuksesta. Myös elämänkokemukset toki vaikuttavat piirteen kehittymiseen (Shane ym. 2010, 293; DeYoung 2011, 365).

Lähteet

DeYoung, Colin G. – Cicchetti, Dante – Rogosch, Fred A. – Gray, Jeremy R. – Eastman, Maria – Grigorenko, Elena L. (2011) Sources of cognitive exploration: Genetic variation in the prefrontal dopamine system predicts Openness/Intellect  journal of Research in Personality 45: 364-371.

DeYoung, Colin G. – Quilty, Lena G. –  Peterson, Jordan B. – Gray, Jeremy R. (2014) Openness to experience, intellect, and cognitive ability Journal of Personality Assessment 96:1 46-52.

McCrae, Robert R. (2007) Aesthetic chills as a universal marker of openness to experience Motivation and Emotion Journal 31: 5-11.

Mahoney, Bere (2011) Personality and Individual Differences LearningMatters: Iso-Britannia.

Shane, Scott – Nicolau, Nicos – Cherkas, Lynn – Spector, Tim D. (2010) Do openness to experience and recognizing opportunities have the same genetic source? Human Resource Management Vol 49, No. 2: 291-303.

Meditaatio ja aivojen rakenteelliset muutokset

Meditointi on yksi tämän päivän suosituimmista muodoista rauhoittua ja tunnustella omaa olotilaa. Tarkkaavaisuuden kohdentaminen ja sen ylläpitäminen sekä tietoisuuden harjoittaminen on osa buddhalaista filosofiaa. Meditointia voidaan myös pitää kiireisten ihmisten muoti-ilmiönä tai hitaan elämän valinneiden tapana elää.  On kuitenkin yllättävää saada tuoretta tutkimustietoa meditaation yhteydestä aivojen rakenteellisiin muutoksiin. Miten aivojen rakenteet sitten reagoivat jatkuvaan meditointiin?

Meditaation vaikutukset voivat näkyä mm. hippokampusalueilla (mahdollisesti liittyen vireystilaan tai muistiin), tuntoaivokuorella, etuaivojen tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen alueilla sekä käyttäytymisen ja tunteensäätelyn alueilla. Tutkimus antaa viitteitä, että vuosia kestävällä meditaatiolla tosiaan voidaan muuttaa aivojen rakenteita.

Lähde: Luukkainen-Markkula, R. (2016). Meditaation neuropsykologiaa. Psykologia 51 (2016): 3, 182–190.